ประวัติความเป็นมา

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

            วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี   ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  30  พฤษภาคม 2538    เปิดสอนรุ่นแรก 12 พฤษภาคม พ.ศ.2540  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

            วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม  ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งพราน  มีเนื้อที่ประมาณ 38 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา   ตั้งอยู่เลขที่  191  หมู่  13  ตำบลนายายอาม  อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  รหัสไปรษณีย์  22160  โทรศัพท์ 039-370-958-9  โทรสาร 039-370-959


สีประจำของสถานศึกษา

          สีส้ม-สีเทา

            สีส้ม      ความหมาย     ความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคม

            สีเทา     ความหมาย     คุณธรรมและความมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์

 

ดอกไม้ประจำสถานศึกษา 

         ดอกกล้วยไม้ “เหลืองจันท์” หมายถึง  เป็นกล้วยไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี  ถือเป็นสัญลักษณ์ของความ “ขยัน อดทน” ของผู้เรียนด้านวิชาชีพ