ที่อยู่ เบอร์โทร

ที่อยู่ติดต่อ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม เลขที่ 191 ม.13 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
เบอร์โทรศัพท์ 039-370-959
โทรสาร 039-370-959
facebook www.facebook.com/nicec.ac.th