ถวายพระพร

ถวายพระพร

buy.png
buy.png

    buy.png

images.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ
images.png ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
images.png ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายระเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
images.png ประกาศ เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายระเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
images.png ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

buy.png
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างยนต์) จำนวน 1 อัตรา New.gif
images.png ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานโครงการพิเศษฯ)
images.png ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน)  จำนวน 1 อัตรา
images.png ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
images.png ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน)  จำนวน 1 อัตรา
images.png ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (รอบที่ 4)
images.png ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (รอบที่ 4)
images.png ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (รอบที่ 3)
images.png ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (รอบที่ 2)
images.png ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทั่วไป
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างยนต์ รอบที่ 2) จำนวน 1 อัตรา
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล (ช่างยนต์)
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัด (ช่างยนต์)
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างยนต์) จำนวน 1 อัตรา
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
 

pes2.png

สถิติเยี่ยมชม

450885