buy.png
ประกาศหยุดพิเศษ
 

รับสมัครเรียน(รอบโควต้า)

สาขาที่เปิด

 
 

 

 

    buy.png

images.png ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)New.gif
images.png ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
images.png ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ
images.png ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
images.png ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายระเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
images.png ประกาศ เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายระเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
images.png ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

buy.png
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา New.gif
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา New.gif
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
images.png ประกาศ เลื่อนวันรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป สมรรถณะที่ 2 สอบสอน และสอบสัมภาษณ์  
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู)>
images.png ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา 
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา 
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา 
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา 
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา 
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา 
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกชั่วคราว(เจ้าหน้าที่งานพัสดุ)
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกชั่วคราว(เจ้าหน้าที่กิจกรรมฯ)
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกชั่วคราว(เจ้าหน้าที่กิจกรรมฯ)
images.png ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกชั่วคราว(เจ้าหน้าที่กิจกรรมฯ) จำนวน 1 อัตรา 
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างยนต์) จำนวน 1 อัตรา 
images.png ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานโครงการพิเศษฯ)
images.png ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน)  จำนวน 1 อัตรา
images.png ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
images.png ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน)  จำนวน 1 อัตรา
images.png ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (รอบที่ 4)
images.png ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (รอบที่ 4)
images.png ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (รอบที่ 3)
images.png ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (รอบที่ 2)
images.png ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทั่วไป
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างยนต์ รอบที่ 2) จำนวน 1 อัตรา
images.png ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล (ช่างยนต์)
images.png ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัด (ช่างยนต์)
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างยนต์) จำนวน 1 อัตรา
images.png ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา